14 Mart 2018 Çarşamba

Realzedelerin Haklarından Metro Sorumlu

          

Beğendik’e satıldıktan sonra iflası istenen Real’de çalışanların devire kadar olan süreçteki haklarından Metro’nun sorumlu olduğu öne sürüldü
İzmit ve Gebze’de de şubeleri olan Real Hipermarket’in hileli olduğu öne sürülen iflası geride pek çok mağdur çalışan bıraktı. Yurt genelinde 600 eski Real çalışanı hala çalışma sürelerinden doğan tazminat haklarını edinebilmiş değil. Tez Koop-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu ve hukuki süreci sürdürdüğü Real’de mağdur çalışanlarının sokak eylemleri ise DİSK Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde sürdürülüyor.

Yasal Sorumlusu Metro Grup

Nakliyat-İş’ten konuya ilişkin olarak yapılan güncel basın açıklamasında, “İflas kararı verilen Real Hipermarketler’de çalışan işçilerin kıdem tazminatlarından Metro Grup, 11 Temmuz 2014 tarihine kadar süreden yasal olarak sorumludur. Metro Grup bu sorumluluğunu yerine getirmelidir” denildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:


600 Çalışan Haklarını Alamadı

27 Temmuz 2017 tarihinde Real Hipermarketler Zinciri A.Ş’nin İstanbul 3. İflas Müdürlüğü tarafından iflasına karar verilmiştir. İflas sonucu kapanan mağazalarda 600 civarında çalışan yasal olarak hak ettikleri kıdem, ihbar, yıllık ücretli izin v.b. alacaklarını alamamışlardır.

Beğendik Hileli İflasa Sürükledi

Real Hipermarketler, 24 Temmuz 2014 tarihinde, Beğendik Gruba, Metro Grup A.G. tarafından Hacı Duran Beğendik’e yüzde 100 hisse devri ile satılmıştır. Beğendik Grup tarafından hileli şekilde iflasa sürüklenen, önce iflasa erteleme isteyip sonra kayyum atanan, sonra gruptan ayrılarak iflas kararı verilen, Real Hipermarket’ler de çalışan 600 işçi ortalama 10-15 yıl kıdem sürecine ilişkin yasal tazminatlarını ve diğer alacaklarını alamamışlardır.

En Büyük Alacaklısı Real’i
Beğendik’e Satan Mekro A.G

İflas kararı verilen Real Hipermarketlerin iflas süreci Anadolu 3. İcra Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yapılan ilk alacaklılar toplantısında ortaya çıkan, alacaklılar toplamının Real Marketlerin var olan malvarlığı ile karşılamayacağıdır. En büyük alacaklı da ilginçtir ki Metro A.G. dir. 600 civarında işçinin bir tek kuruş alma olasılığı yoktur. Devletin 10 milyon vergi ve sigorta prim alacağı vardır. Ve bu öncelikli olarak ödenecektir.

1475 Sayılı Yasanın 14. Maddesine Göre Değerlendirilmeli

Metro Grup A.G satış öncesi (27.07.2014) Real Hipermarketlerde çalışan işçilerin kıdem tazminatlarından 1475 sayılı kanunun 14.  Maddesine göre yasal olarak sorumludur.  Real Hipermarketler Zinciri A.Ş.’nin Metro A.G. tarafından 24. Temmuz 2014 tarihinde Hacı Duran Beğendik’e yüzde 100 hisse devri 4857 Sayılı Kanunun 6. Maddesine göre değil yürürlükte olan 1475 Sayılı Yasanın 14. Maddesine göre değerlendirilmesi gereken bir işyeri devridir.

Yargıtay Genel Kurulu Emsal Kararları

Yargıtay’ın İş Hukukuna ilişkin davalarına bakan dairelerin birçok kararı da bu yöndedir. Ayrıca konu ile ilgili Yargıtay Genel Kurul Kararlarında 2015 tarihli kararda bu vardır. Yargıtay Hukuk Dairesi 26.01.2015 -2015/527 aynı yönde bir başka karar, Yargıtay 9. H.D. 08.07. 2008- 2008/ 25370- 2008/19682 ve Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 06.04.2015 tarihi ve 2015/ 8386, 2015/12629 Sayılı kararları da aynı yöndedir.

Metro Yasal Sorumluluklarını Yerine Getirmelidir

Kısacası Real Hipermarketler Zinciri A.Ş.’nin Hacı Duran Beğendik’e satışı 1475 Sayılı Kanun 14. Maddesine göre bir işyeri devridir. Ve devir öncesi çalışanların kıdem tazminatlarından Metro Grup sorumludur. Yargıtay’ın Hukuk Dairelerinin kararları da bu yöndedir. Metro, Real Market İşçilerine karşı yasal sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Prof.Dr.Fevzi Şahlanan’ın Hukuki Değerlendirmesi


İş hukuku alanında saygın bir yeri olan Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’ın hukuki değerlendirmesi “Real marketlerin devir öncesi süreden Metro’nun sorumlu olduğu” yönündedir. Değerlendirmenin sonuç bölümünde;
Devir Tarihine Kadar Geçen Süreden Real Sorumludur

1475 Sayılı Kanunun 14 Maddesinde ki 1475 Sayılı İş Kanunu’nun işyeri devrine ilişkin 6. Maddesinden farklı olarak işyeri devri veya herhangi bir suretle el değiştirmiş olması hükmüne dayanarak

Olayda Real Hipermarketler Zinciri A.Ş.’nin tüzel kişiliğinin ileri sürülmesinin, açıkça hakkını kullanılması ve bu nedenle de işçilerin devreden işverenden devir öncesi işlemiş kıdemlerine ilişkin tazminatlarını alamaması gibi bir sonuç doğurmasının önlenmesi için tüzel kişilik perdesinin kaldırılması yoluyla Metro Grup; Real Hipermarketler Zinciri A.Ş’nin Hacı Duran Beğendik’e devir tarihine kadar geçen kıdem sürelerinden, işçilerin kıdem tazminatlarından sorumludur.

Dayanışmaya Davet

Başta işçi sendikaları, konfederasyonları olmak üzere halkımızı hileli iflasla gasp edilmeye çalışılan yasal hakları için, 8 aydır OHAL koşullarında baskılara, göz altılara karşın İstanbul, Ankara, Adana, Konya,  Bursa, Eskişehir ve Kayseri’de; Metro, Media Markt, Beğendik mağazaları ve farklı yerlerde eylemler yapan Real Market işçileriyle  dayanışmaya, sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

Önderlik Etmeye Devam Edeceğiz

Sendikamız, 8 aydan beri Real Hipermarket işçilerinin mücadelesini, direnişini kendi üyelerinin mücadelesi gibi sahiplenmektedir. Real Hipermarketler İşçilerinin haklı mücadelesi başarıya ulaşana, işçiler yasal haklarını alana kadar da sahiplenmeye, onlara önderlik etmeye devam edeceğiz.”
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder