8 Mart 2018 Perşembe

Petrol-İş Şiddete Karşı Etkin Koruma İstedi


Petrol-İş Gebze 8 Mart mesajında sendikal örgütlenme özgürlüğü, cinsiyet ayrımcılığına son ve kadına yönelik şiddete karşı etkin koruma istedi

8 Mart, çalışan kadınların fabrikada, işyerinde, evde ve hayatın tüm alanlarında eşit, şiddete ve ayrımcılığa uğramadan yaşayabilmesi uğruna mücadele ettikleri ve dayanışma gösterdikleri bir gündür.

8 Mart, kadınlara bahşedilmiş, onlara hediye edilmiş bir gün asla değildir. Kadın emekçiler, verdikleri hak mücadeleleriyle bu günü kazanmışlar ve bu mücadele, 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasına vesile olmuştur.

Kadın emekçilerin verdiği tarihsel hak mücadelesiyle kazandıkları 8 Mart, yıllardır kutlanmakta ancak her yıl kadınların uğradığı şiddet ve ayrımcılık ne yazık ki azalmamaktadır. Aksine, kadına yönelen şiddetin, kadın cinayetlerinin artmasına, hayatın her alanında kadınların ayrımcılığa uğramasına tanık olunmaktadır. Petrol-İş Sendikası, 8 Mart'ı bu sorunlara karşı mücadele etme ve kadın emekçilerle dayanışma günü olarak değerlendirmektedir.

Bu nedenle, fabrikada, işyerinde, evde ve hayatın tüm alanlarında kadına yönelen şiddete ve baskılara karşı hep birlikte ve örgütlü bir şekilde mücadele edilmelidir.

Hükümet tarafından, “İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” gerekçesiyle arka arkaya kadın çalışanlara dönük düzenlemeler hayata geçirilmektedir. Söz konusu düzenlemeler kadınların lehine gibi gözükse de, özünde kadınların daha esnek, düzensiz, yarı-zamanlı çalıştırılmasını kolaylaştırmakta, kadınların geçici ve sendikasız çalışmasının önünü açmaktadır. 

İşverenler, bu düzenlemelerden cesaret almakta ve işyerlerinde kadınlara yönelik ayrımcılık artmaktadır. Kadınlar, erkeklere göre daha güvencesiz, daha kötü koşullarda, daha düşük ücretle çalışmaktadırlar. Fabrikalarda ve işyerlerinde mobbinge daha fazla maruz kalmaktadırlar.

Öte yandan, ülkemizde 11 milyonu aşkın kadın çalışma yaşamından dışlanmış durumdadır. Krizin de etkisiyle, daha fazla kadın çalışmak istese de iş bulmakta zorlanmaktadırlar. Bugün resmi rakamlarda dahi kadınların daha fazla işsiz kaldığı ve daha esnek çalıştığı ortaya çıkmaktadır. Geniş tanımlı işsizlik rakamları, ülkemizde neredeyse her üç kadından birisinin işsiz olduğunu göstermektedir.

Ekonomik olarak güçsüz bırakılan ve işsizlik tehdidi altındaki kadınların, işyerlerinde, sokakta ve toplumsal yaşamda ayrımcılığa uğraması şaşırtıcı değildir. Bu koşullarda, kadın cinayetleri artmakta, kadına yönelik şiddet yaygınlaşmaktadır. Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti bir kez daha kınıyoruz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde; kadın istihdamının güvencesiz ve esnek hale getirilmesine, kadınların taşeron çalışmaya mahkum edilmesine, ücret eşitsizliklerine ve kadınların daha düşük ücretle çalıştırılmasına karşı çıkıyoruz.

Sağlıklı ve ücretsiz kreş hakkının devlet tarafından tüm çalışan kadınlara sağlanmasını, başta kadınların olmak üzere sendikalaşma ve örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını, cinsiyet ayrımcılığına son verilmesini, şiddete uğrayan kadınların etkili bir şekilde korunmasını talep ediyoruz.

Adil ve eşit bir dünyada yaşamak ve çalışmak için hak arayan ve mücadele eden tüm emekçi kadınları selamlıyoruz.

Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi olarak kadınlara yönelik her türlü şiddetin ve çalışma yaşamındaki ayrımcılıkların son bulmasını diliyor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. 8 Mart'ın birlik, mücadele ve dayanışma içinde geçmesini diliyoruz.

Akyüz açıklamasında ayrıca 8 Mart kutlamasının bugün 17.00 – 20.00 saatleri arasında şube toplantı salonunda gerçekleşeceğini kaydetti.

Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi
Yönetim Kurulu Adına
Şube Başkanı
Süleyman Akyüz

İş bu metin bir ilandır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder