28 Şubat 2018 Çarşamba

Tapu Hakkı İçin Yarın Yine Meclisteler


 Hürriyet ve Yavuz Selim Mahallesi’nin tapu hakkı AKP tarafından bir türlü tanınmayan sakinleri yarın Gebze Belediye Meclisi’nde olacak
Hürriyet ve Yavuz Selim Mahallesi sakinlerinin tapuları için hak mücadelesi, AKP genel ve yerel iktidarının katı tutumuna rağmen inatla sürüyor. Mahalleli geçtiğimiz yıl içinde de Gebze Belediye Meclisi’ne girmek istemiş, Gebze’de demokrasinin kara gününde halk meclise alınmamış, belediye başkanı Adnan Köşker polis önleminden haberi olmadığını iddia etmişti.

İzmit’te de Demokrasinin Kara Günü

Mahalleli geçen ay içinde de Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’ne alınmamış, AKP’li Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu halktan kaçmalarının söz konusu olmadığı iddiasında bulunmuş, görüşmenin bir hukuku olduğunu öne sürmüştü. Mahalleli Gebze Belediye Meclisi’nin yarın 16.00’da gerçekleşecek mart ayı olağan toplantısı öncesi de meclise katılma ve dilekçe verme kararı aldı.

CHP Grubu Yine Önerge Verecek

Öte yandan Gebze Belediye Meclisi’nde CHP Grubu sorunun çözümüne yönelik yine önerge verecek. Önerge, daha önce verilen önergeyle benzer içerikte olacak. Halka hakkı olan tapunun kayıtsız şartsız verilmesi ön koşul olarak konacak. Geçtiğimiz sene içinde verilen önerge, Köşker ve AKP’li meclis üyelerince ret edilmişti.
Sosyal Medyadan Paylaştılar

Meclis toplantısı öncesi Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda açıklamada da bulunulacak. Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri’nin Facebook’taki sayfasından o çağrı ve dilekçe metni paylaşıldı:

Söz Geçti. Resmi Belge İstiyoruz

“Buradan söylüyorum, bu işin artık söz verilmesi geçti. Resmi bir belge istiyoruz, resmi mühür istiyoruz. Eğer gerçekten ciddi iseniz ve sözünüzde duracaksanız, şimdi yayınlayacağımız halkın istediği tapu ve imar sorununu resmi olarak çözüm önerisiyle yazılı belge olarak Gebze Belediye Meclisi’nden geçirdiğiniz taktirde bu halk sizleri başının üstünde taşır, açık ve net Sayın Adnan Köşker ve belediye meclis üyeleri.

AKP’li Mahalle Başkanlarına Çağrı

Mahalle başkanları (AKP’liler kast ediliyor) Musa Çınar, Cesur Kurtgöz, Abdullah Kahraman ve Cemil Kalyoncu.

Aldığınız oyların arkasındaysanız alın size mahallenin istekleri, açık ve net yazılı.

Mecliste rezerv alanları nasıl onaylandıysa biz de bunların aynı şekilde onaylanmasını istiyoruz. Bakalım, ne kadar çözüm noktasındayız, göreceğiz samimiyetinizi.

GEBZE BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA 

Konu: Tapu Tahsis Belgelerin - 2/B Alanlarının ve 20 Yıldan Fazla Oturanların Hak  Sahipliklerinin Tapuya Dönüştürülmesi Hakkında

Gebze İlçesi mücavir alanı içinde, 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’un 10/a maddesine istinaden birçok vatandaşa tapu tahsis belgeleri verildiği hususu vakadır.

2981 sayılı yasanın 10/a maddesinin ikinci paragrafında “..Tapu tahsis belgesi, ıslah imar planı veya kadastro planları yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil eder. Ancak ıslah imar planı veya kadastro planları ile belirlenen alanlarda tapu tahsis belgesi yerine hak sahiplerine doğrudan tapuları verilebilir..” ifadesini kullanmıştır.

2981 / 3290 / 3366 sayılı yasa ve yönetmelikler kapsamında tapu tahsis belgesinin tapuya dönüştürülmesi belge sahiplerinin uzun yıllara dayalı mağduriyetlerin giderilmesi noktasında büyük önem arz etmektedir. Gebze halkının da bunu büyük bir heyecanla beklediği görülmektedir.

Tapu Tahsis belgelerin tapuya dönüştürülmesinde yasa gereğince,

A - Arsa bedelini de tamamen ödemiş olanlara bedelsiz,

B - Arsa bedelini hiç ödememiş olanlardan arsa bedeli olarak, piyasa rayiç bedelinden alınmayıp emlak beyan değeri üzerinden (DOP payı düşüldükten sonra) belirlenecek bedelle

C - Arsa bedelini kısmen ödemiş olanlardan da ilk ödenen tarihteki bedel kaç metre kareye tekabül ediyorsa onun dışında kalan miktara (D.O.P payı düşüldükten sonra) emlak beyan değeri üzerinden belirlenecek bedel üzerinden tapularının verilmesinin hakkaniyet ilkelerine uygun düşecektir.

D- 6292 sayılı yasa gereğince 2/B hak sahipliği tespiti yapılanlar ve bunların dışında 20 yıldan fazla barınma hakkını kullanıp oturan hak sahiplerine D.O.P. payı düşüldükten sonra kalan yerin emlak beyanı değeri üzerinden vatandaşlara tapularının verilmesi.

İşçi kenti olan Gebze İlçemizde, ekonomik durumları bulunmayan ve sağlıksız koşullarda yaşama tutunmaya çalışan yurttaşlarımızın, belirlenen bu yüksek bedel karşısında daha fazla mağduriyet yaşayacağı görülmektedir. Keza, gerek iktidar partisi meclis üyeleri ve gerekse muhalefet partisi meclis üyeleri üzerinden bu bedellerin yüksekliğinden şikâyet edilmekte ve belediyenin kendi vatandaşı ile barışın sağlanması ve mülkiyet sorunlarının çözümü ve mağduriyetin giderilmesi noktasında hassas davranılması taleplerinde bulunulmaktadır.

Bu bağlamda bizce de kent halkımızın durumu göz önüne alındığında belediye tarafından belirlenen / belirlenecek rayiç bedel bizce de yüksek olarak kabul edilmektedir.

Yukarıda izah olunan durum karşısında, tapu tahsis belgesi, 2/B hak sahipleri ve 20 yıldan fazla oturan vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarının çözümü ve belediye ile yurttaş arasında barışın sağlanması noktasında arsa bedellerini hiç veya kısmen ödemiş olanlardan yukarıdaki şartlar altında alınacak bedelin emlak beyan değeri üzerinden belirlenmesini içeren önergemizin başkanlık makamına havalesi ile 01/03/2018 tarihindeki meclis toplantısı gündemine alınmasını saygıyla arz ederim.”


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder