23 Şubat 2018 Cuma

Maçoğlu ve Tanık Gebze’de Panel Verecek
Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu ve Çankaya Belediyesi eski Başkanı Bülent Tanık, Gebze’de yerel yönetimler paneli verecek


Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Gebze İlçe Temsilciliği yarın (24 Şubat 2018 Cumartesi) günü 14.00-16.00 saatlerinde Gebze Kültür Merkezi Kardelen Nikâh Salonu’nda “Yerel Yönetimler, Sorunlar, Beklentiler, Çözümler” temalı panel gerçekleştirecek.

Komünist Başkan Maçoğlu ve
Eski Başkan Tanık Konuşacak

Panele konuşmacı olarak siyaseten Türkiye’nin tek komünist belediye başkanı, Tunceli’nin Ovacık İlçesi Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Ankara’nın Çankaya İlçesi’nin eski belediye başkanlarından, aynı zamanda TMMOB eski Başkanı Bülent Tanık katılacak.  Yerel yönetimler, sorunlar, beklentiler ve çözümler konusunda gerçekleştirecek, panelde alanında uzman ve ülke gündeminde yaptıkları çalışmaları konuşulan Maçoğlu ve Tanık bilgi birikim ve deneyimlerini aktaracak.

Kapitalist Anlayış Kentleri Pazarlama Aracı Olarak Görüyor
TMMOB Gebze Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Sinan Yücel panele dair yazılı açıklamasında, “Kentler ve yerel yönetimler ülke politikalarının doğrudan uygulama alanları. Bu nedenle kent ve yerel yönetimler siyasetin ve sermayenin ilgi odağında yer almaktadır. Günümüzde kapitalist, şirketçi kentleşme anlayışı kentleri pazarlayacak bir meta olarak görmektedir” görüşlerine yer vererek başladıktan sonra şöyle devam etti:
Çözüm Demokratik Katılımlı Yerel Yönetimlerin Oluşturulmasında
Planlama, imar, altyapı ve ulaşım hizmetlerinde yolsuzlukların artması, kentsel rantın yandaş kesimler lehine yönlendirilmesi birçok yerel yönetimin temel anlayışı olmuş, icraatları arasında yerlerini almıştır. Tüm bu sorunlara ve olumsuzluklara karşın; demokratik katılımın sağlandığı yerel yönetimlerin oluşturulması ve çözüm üretilmesi olanaklıdır. Aynı zamanda bu kamu yararı açısından da bir zorunluluktur.
Gebze’de Mahalle Halkı Toplantılara Alınmıyor
Gebze de uzun süredir birçok mahallemizde rantsal dönüşümden kaynaklı sorunlar yaşanmaktadır. Mahalle halkının toplantılara ve belediyelere alınmadığı kentimizde yerel yönetimleri konuşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünmekteyiz.
Halk Karar ve Uygulamalara Doğrudan Müdahil Olmalı

Yerel yönetimlerde alınan kararlar, sadece bugünü değil, geleceği de ilgilendirir. Halkın bu kararların alınmasına ve uygulanmasına doğrudan müdahil olması, ülkemizdeki demokrasiyi geliştirmeye de katkı sunacaktır.
Bilimsel Teknik Veriler ve Sosyolojik Araştırmalarla
Kentimizin ulaşımdan çarpık yapılaşmaya; altyapı sorunlarından çevre ve atık sorunlarına, gıda güvenliğine, enerjinin kullanımına, kent kimliğimizin yok edilmesine, yoksulluğa, işsizliğe, iş kazalarına, sanat ve kültüre önem verilmemesine kadar… daha da sıralanabilecek çok sayıda sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlara çözüm bulunması için; bilimsel teknik verilere, sosyolojik araştırmalara dayanan çalışmalarla; ama mutlaka kentin paydaşlarının ortaklaşması sağlanarak ve halkın katılımını temin edecek araçlar geliştirilerek, bir çalışma yolu izlenmelidir.
 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder