26 Ocak 2018 Cuma

Emekçiyi Bir Başbakan “Anladı”. O da Yanlış Anladı


BMİS Gebze’ye üye metal işçileri faks eyleminde Başbakan Yıldırım’dan grevin ertelenmemesini istedi. Başbakan yanlış anladı. Grev ertelendi
2002’den bu yana emekçilerin hak arama grevlerine sermayenin emir ve talepleri doğrultusunda, demokrasi ile uzaktan yakından olmayan müdahalelerin tavan yaptığı ülkemizde demokrasiye ve emek hareketine bir darbe daha geldi.

2002’den Bu Yana Emekçi
Hakkına 13’ncü Darbe

İşçi ile işveren arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde, ülkenin demokrasi ile yönetilmesi halinde Hükümetler tarafsızlık veya taraflara eşit mesafede durması ile bilinir. Ülkemizde ise son 16 yıl içinde 13’ncü grev yasağı bugün sabah saatlerinde geldi.

Başbakan Yıldırım’ı Demokrasiye Dair Bilgilendirdiler


Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şubesi üyelerinin dünkü faks eyleminde, Başbakan Yıldırım’a gönderdikleri faks metninin sonunda Başbakan Yıldırım demokrasi ve ülkemizde var olan yasa maddeleri üzerinden bilgilendirmede bulunuldu Devamında: “Ayrıca grev ertelemelerine dair Anayasa Mahkemesi kararlarında, ertelemelerin hukuka aykırılığı tespit edilmiştir.

Anayasaya ve Yasalara Aykırıdır

Grev ertelemeleri anayasaya, yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Metal işçilerinin haklı olan taleplerinin gerçekleşmesine engel olan ve işverenlerin dayatmalarını yerine getiren grev erteleme kararlarına son verilmelidir. Bakanlar Kurulu’nun 2 Şubat’ta başlayacak olan grevimize ilişkin olası bir erteleme kararını gündeme getirmemesini talep ediyoruz” denildi.

Bir O Anladı Ama O da Yanlış Anladı

Grevin bugün saatlerinde ertelenmesinden esasla Başbakan Yıldırım’ın metal emekçilerini anlayan tek iktidar partili olduğu ancak onun da metal emekçisini yanlış anladığı açığa çıktı. Faks metninde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

Grevimiz 02 Şubat’ta Başlayacak

Sayın Başbakan… Aralarında üyesi olduğumuz Birleşik Metal-İş Sendikası’nın da bulunduğu üç ayrı sendika ile işveren sendikası MESS arasında sürmekte olan ve yaklaşık 130 bin metal işçisini kapsayan grup toplu iş sözleşmesi grev aşamasına gelmiştir. Grev 02 Şubat günü başlayacaktır.

97 Maddeden 63’nde Anlaşılamadı


Sendikamızla MESS arasında toplam 97 madde üzerinde yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde 63 maddede anlaşma sağlanamadı. MESS bize ücret zammı için önce yüzde 3.20, daha sonra yüzde 6.40’lık komik artışlar önermiştir. Oysa 2017 yılının son çeyreğinde ekonomideki büyüme yüzde 11.1 olarak gerçekleşti. Yıllık büyüme oranları da yüksek bekleniyor.

Metalde Üretim ve Karlılık Rekorları Kırıldı
Bu büyümenin metal sektörüne de yansıdığını biliyoruz. Bu süreçte hem memleket büyüdü hem de metal işkolunda üretim ve karlılık rekorları kırıldı. Buna karşın bizlere önerilen zam teklifi ülke ve sektör gerçeğinden son derece uzaktır. Yıllardır toplu sözleşmeli olarak çalışmamıza rağmen ücretlerimiz hala asgari ücret seviyesindedir.

62 Bin 650 İşçinin Grev Hakkını Elinden Aldınız

Sendika ve toplu pazarlık hakkının en önemli güvencesi ve ayrılmaz parçası grev hakkıdır. İktidarınız döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla 13 grev ertelendi. Bu ertelemelerle toplam 62 bin 250 işçinin grev hakkı elinden alındı. Bizler de geçmişte grev ertelenen o işçiler arasındayız. 2015 yılında MESS grevi, 2017 yılında Asil Çelik ve EMİS grevlerimiz bu şekilde ertelendi.

İşverenler Ertelemeye Güvenerek
Pazarlık Hakkımızı Elimizden Aldı

Toplu sözleşme görüşmeleri sırasında işverenler, işte bu grev ertelemelerine güvenerek pazarlık hakkımız elimizden alınmış bir şekilde bizleri ekonomiye ve yaşam koşullarına uygun olmayan son derece düşük ücret artışlarına mahkûm etmeye çalıştılar.

Grev Erteleme Demokratik Değildir

Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan grev ertelemeleri biz sendikalı işçilerin toplu sözleşmede en güçlü pazarlık unsurumuz olan grev hakkının ortadan kaldırılmasına neden olmakta, işverenlere tamamen haksız bir üstünlük ortamı sağlanmaktadır. Bu demokratik değildir.

Temel ve Evrensel Bir İnsan Hakkıdır

Grev hakkı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 87 sayılı sözleşmesinde, Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarında güvence altına alınmış temel ve evrensel bir insan hakkıdır. Anayasamızın 54. maddesinde ve 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununda işçilerin grev hakkı güvence altına alınmıştır.”Hiç yorum yok:

Yorum Gönder